A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Tillförordnade chefer klara
Tillförordnade chefer klara

Publicerad: 17 october 2014

Tillförordnade chefer inom Polisen har nu utnämnts. De ska leda arbetet tills det praktiska införandet med nya polisområden, lokalpolisområden och avdelningar är klart under 2015. Beslutet fattades i enighet med tre av fyra arbetstagarorganisationer.

Sedan tidigare finns ordinarie chefer i den tillträdande nationella ledningsgruppen, regionpolischefer och polisområdeschefer. De nu utsedda tillförordnade cheferna har samma chefsansvar som de ordinarie cheferna.  De ska leda sina verksamheter in i nya polisområden och lokalpolisområden som successivt träder ikraft under 2015.

Den enda skillnaden mellan de ordinarie och de tillförordnade chefernas ansvar är en begränsning i tiden. I takt med att nya områden och avdelningar blir klara kan ordinarie chefsbefattningar ledigförklaras och tillsättas.

Medarbetarna inom Polisen informeras nu successivt om vem som blir deras tillförordnade chef från den första januari. De allra flesta av de tillförordnade cheferna har liknande chefsansvar idag.

Bakgrunden till beslutet om tillförordnade chefer inom nya Polismyndigheten är att de nya polisområdena, lokalpolisområdena och avdelningarna kommer att ta olika lång tid att införa i praktiken. Förändringarna är olika stora i omfattning och kommer därför att kräva olika åtgärder i olika polisregioner. Under omställningsperioden leds verksamheten av tillförordnade chefer.

I juni ställde sig Polisförbundet bakom beslutet om att utse tillförordnade chefer. Nu när vilka individer som ska vara tillförordnade chefer har förhandlats har Polisförbundet backat från juni-beslutet med hänvisning till att det kan skapa oro i organisationen.

- Vi tar signalerna om oro på allvar. Men vi konstaterar också att vi har involverat cirka 1 500 medarbetare i våra arbetsgrupper och reformstödsgrupper. I alla de grupperna har arbetstagarorganisationerna kunnat delta. Vi har under drygt ett och ett halvt år informerat om varje steg vi tar och förhandlat alla strategiska frågor med facken. Att backa bandet nu och inte utse tillförordnade chefer skulle riskera myndighetsbildningen den första januari 2015, säger Thomas Rolén, regeringens särskilde utredare.

Övriga arbetstagarorganisationer delar inte Polisförbundets uppfattning utan ställer sig bakom utnämningarna av de tillförordnade cheferna.

Läs protokollet här.


Om rekrytering av ordinarie chefer i nya Polismyndigheten

Sju regionpolischefer rekryterades i december 2013. En tillträdande nationell ledningsgrupp med regionchefer och avdelningschefer blev klar och arbetar sedan i mars 2014. Biträdande regionpolischefer blev klara juni 2014 och 30 polisområdeschefer förordades i september 2014.


Om tidigare beslut

Alla arbetstagarorganisationer har tillsammans med Genomförandekommittén varit eniga i de strategiska besluten i genomförandearbetet hittills.

  • Regionbeslut 25 juni 2013
  • Övergripande organisation och styrning 16 oktober 2013
  • Huvuddragen i detaljorganisationen 14 maj 2014 (kompletterat i juni)
  • Preliminär inplacering av medarbetare 14 augusti 2014
  • Indelning av polisregion Syd resp. Stockholm 19 september 2014

Övriga frågor som förhandlats med arbetstagarorganisationerna är utnämningar av regionplischefer, chefer för nationella avdelningar, biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer.

Därtill har de centrala arbetstagarorganisationerna varit informerade om och haft möjligheter att lämna synpunkter på:

  • 93 projekt och uppdragsdirektiv
  • 31 övriga mindre beslut

Representanter för arbetstagarorganisationerna har kunna delta i alla projektgrupper som tagit fram beslutsunderlag under 18 månader.