A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

…och här utvecklas verksamheten
…och här utvecklas verksamheten

Publicerad: 29 october 2014

Medborgare och poliser är överens om att det krävs kontinuerlig närvaro för att bygga bättre ömsesidig respekt. Följ med till Göteborgsförorten Angered där arbetssättet med lokala mål och medborgarlöften utvecklas.

På ett möte i stadsdelen Angered diskuterades pilotprojektet med medborgarlöften där man just nu är inne i fasen att genomföra medborgardialoger. Med på mötet var stadsdelen, polisen, arbetstagarorganisationerna och politiska representanter.

Ett tema under mötet var hur man bäst skapar långsiktiga relationer med de boende i området. Den vardagliga kontakten, med poliser som jobbar kvar länge, är grunden men medborgardialoger är också ett sätt att få in allmänhetens kunskap och bygga förtroende.

I Angered har man valt flera olika former av medborgardialog. Intervjuare som talar 40 olika språk har med hjälp av en enkät ställt frågor till 1000 Angeredsbor. I det mobila poliskontoret och på en trygghetsmässa i området har människor också kunnat lämna sin synpunker.

Nästa fas pilotprojektet är att utifrån insamlade synpunker och den kunskap som polisen och kommunen har, ta fram en problembild och göra en analys över orsakerna till problemen.

Vill du veta mer om arbetet med lokala mål och medborgarlöften, se också Medborgarlöften testas redan i år och Ovant att jobba strukturerat med dialog.