A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

De leder införandet
De leder införandet

Publicerad: 29 october 2014

Biträdande regionpolischefer får uppdraget att se till att organisationen blir lika i hela Sverige. Förändringskanslierna har förstärkts med ansvariga för operativ verksamhet, underrättelser, utredningar och kansli.

Medarbetarenkäten från september visade i de öppna svaren att många medarbetare efterfrågar mer verksamhetskunnande i arbetet med att införa den nya organisationen. Samma fråga lyftes under förändringsledardagarna för chefer i Skåne nyligen. Nu har erfarna medarbetare utsetts för att stärka verksamhetskompetensen i införandet.

En annan oro bland medarbetare är att organisationen trots allt kommer att fortsätta se olika ut när den byggs vidare regionsvis under 2015.  Alltså tvärs emot grundtanken att det ska bli lättare att samarbeta i en likartad organisation med en gemensam nomenklatur. 

Nu får de biträdande regionpolischeferna uppdraget att koordinera arbetet så att regioner, polisområden och lokalpolisområden organiseras lika från norr till söder. Detta sker inom ramen för förändringskansliernas verksamhet tillsammans med utpekade verksamhetsansvariga vid regionerna och NOA. Även inom avdelningarna och NFC finns nu utpekade förändringssamordnare.  Här följer hela listan med namn för respektive del och kompetensområde:

 

Biträdande regionpolischefer
Region Nord – Micael Säll Lindahl
Region Mitt – Mikael Fetz
Region Bergslagen – Åsa Palmqvist
Region Stockholm – Ulf Johansson
Region Öst – Torbjörn Johansson
Region Väst – Carina Persson
Region Syd – Jarl Holmström

Region Nord
Operativ verksamhet – Henrik Jonsson
Utredningsverksamhet – Lars Kelly
Underrättelseverksamhet – Pontus Fälldin
Kansli – Peter Sundberg

Region Bergslagen
Operativ verksamhet – Bo Andersson
Utredningsverksamhet – Rose-Marie Flood
Underrättelseverksamhet – Tony Winkler
Kansli – Rune Lindbom

Region Mitt
Operativ verksamhet – Stefan Hall
Utredningsverksamhet – Mats Kirestam
Underrättelseverksamhet – Per Ågren
Kansli – Tommy Bringholm

Region Stockholm
Operativ verksamhet (samt gränspolisverksamhet) – Lars Serenander
Utredningsverksamhet – Lena Frylemo
Underrättelseverksamhet – Lena Frylemo
Kansli – Gunnar Edeland

Region Öst
Operativ verksamhet – Björn Lidö
Utredningsverksamhet – Per-Olov Östlund
Underrättelseverksamhet – Conny Dahl
Kansli – Linda H Staaf

Region Väst
Operativ verksamhet – Carina Persson
Utredningsverksamhet – Carina Persson
Underrättelseverksamhet – Rolf Andersson
Kansli – Morgan Orvenholt

Region Syd
Operativ verksamhet – Jan Olofsson
Utredningsverksamhet – Magnus Lundstedt
Underrättelseverksamhet – Charlotta Göransson
Kansli – Ulf Ericsson

NOA (Nationella operativa avdelningen)
Operativ verksamhet – Tommy Kangasvieri och Fredrik Persson
Utredningsverksamhet – Anders Wretling
Underrättelseverksamhet – Torstein Norman
Kansli – Thomas Wallberg

NFC (Nationellt forensiskt centrum)
Operativ verksamhet – Christina Edlund Bertler
Kansli – Liselotte Nielsen Sundberg

Ekonomiavdelningen
Operativ verksamhet – Britt Rehnberg
Kansli – Eva Molin

HR-avdelningen
Cecilia Carmler

IT-avdelningen
Anna Günter-Hanssen

Kommunikationsavdelningen
Operativ verksamhet – Anna-Maria Böök
Kansli – Birgitta Dunér

Rättsavdelningen
Hans-Olof Sandén

Utvecklingsavdelningen
Lena Tysk