A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Oro, chefstillsättningar och takten i förändringsarbetet.
Oro, chefstillsättningar och takten i förändringsarbetet.

Publicerad: 29 october 2014

Just nu gör förändringsarbetet inom Polisen att det finns många frågor och det pågår många diskussioner kring reformen. Både inom och utanför organisationen.

Polissamordningen är den största myndighetsombildningen hittills i Sverige. Det är ett omfattande arbete som en enig riksdag fattat beslut om och som skall vara genomfört till den 1/1 2015. Genomförandekommittén har arbetat med ombildningen tillsammans med nuvarande polisorganisation sedan 2013. Vi har en tidtabell med beslut och genomförande enligt en fast plan. Och vi håller tidtabellen för att uppfylla riksdagsbeslutet.

I botten för omorganisationen finns ett gediget utredningsarbete av Genomförandekommittén som omfattar stor kompetens kring polisarbetet. Över 1500 polisanställda har involverats i den processen. Det är med den kunskapen och erfarenheten och i dialog med facket som beslut är fattade.

Under resans gång har vi hela tiden fört öppen dialog med samtliga fackförbund. De har varit delaktiga och bidragit i hela processen i avstämningar som gjorts flera gånger i veckan. En av de viktigaste principerna i arbetet har varit att när ett beslut är förhandlat och klart så kan alla lita på det.

Nu är vi i full färd med att omsätta det förberedande arbetet verkligheten och då är det helt naturligt att det uppstår en viss oro. Förändring är en process som kräver ett arbete både av den enskilde medarbetaren och organisationen som helhet. Vi ska både tänka nytt och göra nytt. Säg vilken omorganisation av den här omfattningen som inte väcker frågor och farhågor hos människor?

Alla svar kring hela den nya organisationen finns inte på bordet i varje enskild fråga just i detta nu. Men vi arbetar enligt plan och tar fram lösningar och svar tillsammans med medarbetare och arbetstagarnas representanter fortlöpande. Det är därför viktigt att alla inblandade parter står för fattade beslut och lämnar samma besked till alla berörda.

Vi ställer höga krav bland annat på förmåga att leda i förändring i de rekryteringar som görs. Kravprofilerna har förhandlats med de fackliga parterna och är styrande i urvalsprocesserna. Detta kommer att innebära förändringar i chefsleden. Vissa av nuvarande chefer kliver av sitt uppdrag medan andra kliver på.

Att det skulle finnas tf chefer under en övergångsperiod har alla parter varit överens om. Av de nu utnämnda ca 2500 tf-cheferna är ca 2300 chefer redan idag. Man ska också komma ihåg att studier av andra stora omorganisationer visar att det är omvittnat svårt att nå ut med all information i hela organisationen. Det tar tid.

För att läsa av hur väl informationen når ut gör vi mätningar med jämna mellanrum. Med facit från den jobbar vi vidare och kan rikta våra insatser. Under 2015 kommer utvecklings- och omställningsarbetet att fortsätta inom Polisen. Det innebär att fortsatta förändringar som arbetas fram kommer att förhandlas med berörda parter i god ordning. Precis så som vi gjort hittills.

Thomas Rolén
särskild utredare