A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Ny styrning i staten - Polisen i framkant
Ny styrning i staten - Polisen i framkant

Publicerad: 06 november 2014

Regeringen påbörjar ett arbete med att utveckla styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna i offentlig sektor. Detta arbete ligger i linje med den modell för ny styrning inom Polisen som nu arbetas fram.

Enligt ett pressmeddelande från Finansdepartement kommer regeringen att utreda myndigheters ledningsformer och styrmodeller samt former för utvärdering och uppföljning. Syftet anges bland annat vara att minska den administrativa bördan och skapa ökat utrymme för medarbetares professionella kunnande och yrkesetik, läs pressmeddelandet här.

De idéer som de senaste decennierna har präglat styrningen av den svenska offentliga förvaltningen brukar sammanfattas som New Public Mangement. Mycket av denna förändring har varit nödvändig och ses idag som självklar, exempelvis målstyrning, resultatuppföljning och kund- och medborgarfokus. 

Från medarbetare i offentlig sektor, inte minst inom Polisen, vittnas dock om ökad administrationsbörda, resultatstyrning som inte tar hänsyn till verksamhetens komplexitet och inte känns relevant för medarbetarna, ett fenomen som ibland har kallats pinnjakt.

I den nya Polismyndigheten kommer verksamheten även fortsatt att följas upp och vara styrd av mål. Behovet av nya former för målstyrning och uppföljning inom Polisen är dock ett mycket tydligt medskick från medarbetare som Genomförandekommittén har tagit fasta på. I den nya Polismyndigheten kommer bland annat medarbetarna att involveras i arbetet att formulera mål utifrån lokala problembilder. Huvudprincipen i inriktningen av den nya styrningen är en långtgående delegation.

De dokument och beslut som ska fastställa den nya styrningen arbetas nu fram. Polismyndighetens arbetsordning förhandlas med arbetstagarorganisationerna i november. Under hösten arbetar den tillträdande ledingsgruppen med att ta fram en ny verksamhetstyrningsmodell, vilken kommer att presenteras i mitten av december. Innan årsskiftet kommer regeringen att besluta om regleringsbrev för Polismyndigheten.  Därefter kommer myndighetens verksamhetsplan och budget för 2015 att presenteras. Dessa dokument kommer vara viktiga instrument för enhetlighet och rättsäkerhet, för styrning och demokratisk kontroll samt för en ekonomi i balans.