A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Ny arbetsordning ger mer ansvar till medarbetarna
Ny arbetsordning ger mer ansvar till medarbetarna

Publicerad: 06 november 2014

En av grundbultarna i en ny arbetsordning är att ge ökat ansvar till medarbetarna i Polisen. Den nya arbetsordningen förhandlas med arbetstagarorganisationerna inom kort.

Arbetsordningen är det dokument som slår fast hur beslut ska fattas och ansvar fördelas i den nya myndigheten. I det förslag till arbetsordning som Genomförandekommittén tagit fram ges förutsättningar för ett nytt sätt att styra Polisen.

Inriktningen är att verksamheten ska styras mer av den lokala problembilden och att detaljstyrningen genom att bryta ned nationella mål ska minska. För att det ska vara möjligt krävs att chefer får ett större ansvar för sitt verksamhetsområde. I arbetsordningen föreslås därför att långgående delegation för chefer är huvudprincipen.

Vad kan då detta betyda i praktiken? Ett exempel är att många chefer idag har ansvar för verksamheten men inte för budgeten. Det innebär att en planlagd insats som den lokala chefen och medarbetarna bedömer som nödvändig inte kan genomföras utan att en högre chef fattar beslut om övertidsersättning. Det är ineffektivt och gör att ansvarsfördelningen är otydlig. Så ska det inte se ut i Polismyndigheten. Chefen för lokalpolisområdet ska genom delegationen ha hela ansvaret.

Medarbetarna måste också kunna fatta beslut i ärenden. Därför ges cheferna möjlighet att ge sin delegation vidare till medarbetare. Istället för att utgå från grad och funktion ska kompetens vara avgörande för om delegationen kan ges. Idag måste man till exempel vara som lägst vara polisintendent för få fatta beslut i ett vapenärende. Med den nya ordningen kommer delegationen ges till medarbetare som har kompetens inom området, oavsett grad.

Det är regionchefer och avdelningschefer som har befogenhet att göra kompetensbedömningar. Region- och avdelningschef har också möjlighet att delegera till underordnad chef att göra en delegation till medarbetare. Det är i så fall den chefen som gör kompetensbedömningen.

Den arbetsordning som föreslås utgår från inriktningen i tidigare förhandlade och fattade beslut.

Arbetsordningen innehåller bland annat:

  • Ledning och styrning
  • De organisatoriska enheternas ansvarsområden
  • Bemyndigande och ansvar för chefer och särskilda funktioner
  • Handläggning av ärenden
  • Former för delegering

Arbetsordningen förhandlas den 10 november med de centrala arbetstagarorganisationerna.