A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Polisens nya arbetsordning klar
Polisens nya arbetsordning klar

Publicerad: 14 november 2014

Den nya arbetsordningen ger förutsättningar för ett nytt sätt att styra Polisen. Det är långtgående delegation för chefer och medarbetare som gäller. Beslutet om arbetsordningen fattades i enighet med tre av fyra arbetstagarorganisationer.

Arbetsordningen innehåller beskrivningar av Rikspolischefens delegation till den övriga organisationen, från högsta ledningen till den enskilda medarbetaren.

Den generella inriktningen för Polisen är att verksamheten ska styras mer av den lokala problembilden och att detaljstyrning genom att bryta ned nationella mål ska minska. För att det ska vara möjligt krävs att chefer får ett större ansvar för sitt verksamhetsområde. Den nya arbetsordningen innebär därför att långgående delegation för chefer är huvudprincipen i Polismyndighetens sex organisatoriska nivåer som tidigare beslutats – medarbetare, grupp, lokalpolisområde, polisområde, polisregion och rikspolischef.

Medarbetare på alla nivåer ska efter delegation kunna fatta beslut i sina ärenden. Därför ges cheferna möjlighet att ge sin delegation vidare till medarbetare. Istället för att utgå från grad och funktion ska kompetens vara avgörande för om delegationen kan ges. Med den nya ordningen kommer delegationen kunna ges till medarbetare som har kompetens inom området, oavsett grad.

- Polisen får en arbetsordning med långtgående delegation som bygger på tillit. Beslutsbefogenheter kan delegeras till kompetenta medarbetare oavsett anställningstitel. En större mångfald av kompetenser i ledningen kommer att utveckla Polisens verksamhet i stort, säger Thomas Rolén, regeringens särskilde utredare.

Fackförbundet ST, SEKO och Saco-S har avslutat MBL-förhandlingen om den nya arbetsordningen i enighet med Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten.

Med Polisförbundet avslutades förhandlingen i oenighet då Polisförbundet anser enligt protokollsanteckningen att arbetsordningen ger polisregioner och avdelningar för stort spelrum att bedöma behörighets- och befogenhetsnivåer.

”Polisförbundet anser att behörighetsdelegationen ska utgå från anställningstitlarna såsom polisassistent, inspektör och kommissarie. De polisiära anställningstitlarna är förenade med både utbildning och erfarenhet av rättstillämpning. Det är därför naturligt att dessa används som utgångspunkt för att fastställa behörighetsnivåerna”, skriver Polisförbundets i en protokollsansanteckning.

Arbetsordningen kommer att revideras i sina detaljer i takt med att bland annat handläggningsordningarna och verksamhetsplanen arbetas fram.

Läs hela arbetsordningen här.

Läs protokollet här.