A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Det Polisförbundet inte nämner är viktigare
Det Polisförbundet inte nämner är viktigare

Publicerad: 18 november 2014

Polisförbundet rör upp oro genom att i en kommentar tala om att ”rena villervallan” skulle kunna uppstå på grund av den nya arbetsordningen. Men Polisförbundet ignorerar huvudpoängen i arbetsordingen.

Att Polisförbundet drar en lans för den professionella polisrollen är förstås i sin ordning.  Förbundet företräder ju poliser. Men jag tror att skillnaden i synsätt egentligen inte är så stor.

Vi håller med Polisförbundet om att yrkeskunskap ska väga tungt när befogenheter delegeras inom Polisen med sitt unika våldsmonopol. Men vi är också övertygade om att en större mångfald av kompetenser i ledningen kan utveckla Polisens verksamhet. Ta till exempel utvecklingen inom IT-brott eller behovet av bättre processer för att utreda mängdbrott. Det är områden där Polisen behöver bredda ledningskompetenserna.

Men det Polisförbundet inte skriver om är ännu viktigare. Förbundet nämner inget om den nya arbetsordningens huvudprincip, alltså långtgående delegation och mer beslutsmakt för medarbetarna.  Det är frågor som arbetstagarorganisationernas medlemmar drivit i de arbetsgrupper och reformstödsgrupper som vi samarbetat med i snart två år. Det är frågor som nu omsatts i en faktisk arbetsordning.

Det är bra att även det kommer fram i efterdebatten av den nya arbetsordningen.  Det samarbete vi har med Polisförbundet, ST, Seko och Saco-s är unikt både med svenska och internationella mått mätt. Facken bidrar i alla omorganisationens forum. De ingår i arbets- och projektgrupper som tagit fram underlag inför alla beslut. De ingår bland reformstödsgrupperna som arbetat med avvägningsfrågor inför besluten. Varje större beslut har förhandlats enligt MBL. De centrala parterna har därutöver fått information och chans att ställa vilka frågor som helst till kommittén i schemalagda möten var fjortonde dag.

Jag hoppas att det är därför Lena Nitz i sin kritiska kommentar om arbetsordningen också skriver: ”Vi ser dock förutsättningar för fortsatta konstruktiva förhandlingar och revideringar av arbetsordningen.”

Även jag ser fram emot fortsatt konstruktivt samarbete med alla arbetstagarorganisationer. De spelar nämligen en av huvudrollerna i att övergången till den nya myndigheten den 1 januari sker på ett bra sätt för medborgare och medarbetare. Här är tre förhållningssätt för att få det att fungera.

 1. Beslutad organisation gäller
  Beslutad organisation (inklusive inplacerade medarbetare och interimistiska chefer) är den organisation som gäller. Det är viktigt med tanke på både arbetsmiljöansvar och ekonomisk delegation.
   
 2. Det finns chefer som kan hantera eventuella övergångsproblem
  Uppstår resursbrister/brister i förmågor på grund av den förändrade organisationen hanteras detta genom arbetsledningsbeslut och operativ omfördelning av resurs.
   
 3. Ingen slutar med något förrän annan tar vid
  Ingen medarbetare eller chef får upphöra med att utföra ett uppdrag eller en arbetsuppgift innan kvittens har lämnats på att någon annan funktion tagit över ansvaret.
   

Thomas Rolén
särskild utredare

 

Läs: Lena Nitz kommentar

Läs: Beslut om ny arbetsordning

Läs: Arbetsordning för Polismyndigheten