A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Stärkt stöd till tf chefer
Stärkt stöd till tf chefer

Publicerad: 28 november 2014

Tf-chefer får chefsstöd under övergångsperioden när ny geografisk- och organisatorisk indelning ska genomföras nästa år, enligt beslut som blev klart idag.

Det finns visst behov av att stärka tillförordnade chefer genom att utse tillfälliga chefsstöd. Bakgrunden är att tf-chefer har utsetts för att leda arbetet under en övergångsperiod nästa år. De leder arbetet tills att det praktiska införandet av nya polisområden, lokalpolisområden och avdelningar successivt blir klart under 2015.

Det nu beslutade chefsstödet är en temporär lösning för att tf-chefer med komplicerade uppdrag ska få stöd i vardagen under förändrings- och omställningsarbetet.

Chefsstöd utses där det finns verksamhets- och arbetsmiljömässiga skäl. Det kan till exempel vara att bistå en chef för ett lokalpolisområde att planera och samordna ingripandeverksamheten.

Läs mer om ändringar i tillfälliga chefsförordnanden och instruktion för tillfälligt chefsstöd .

Beslutet om tf-chefer är fattat i enighet med SEKO, Saco-s och ST. Polisförbundet fortsätter dock att backa från det beslut som förhandlades i juni, där man var enig med övriga om att utse tf-chefer.  I en protokollsanteckning skriver Polisförbundet att junibeslutet ”avsåg medarbetarnas och chefernas placering rent administrativt i Polismyndigheten. Inte att medarbetarna har att arbeta med utgångspunkt från den preliminära inplaceringen från och med den 1/1 2015 då verksamhetsövergången sker”.

- Att ändra det nu och inte utse tillförordnade chefer skulle riskera myndighetsbildningen den första januari 2015. Omställningen till den nya Polismyndigheten kommer självklart att fortsätta nästa år. En så här stor förändring måste göras stegvis, säger Thomas Rolén, regeringens särskilde utredare.