A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Nationell modell för medborgarnas synpunkter
Nationell modell för medborgarnas synpunkter

Publicerad: 28 november 2014

Polisen ska lära mer av medborgarna. Därför skapas sju regionala funktioner med ansvar för att utveckla arbetet med att ta om hand synpunkter och klagomål som lämnas till polisen.

De regionala funktionerna är en del av en ny nationell modell för att ta omhand medborgarnas synpunkter som Genomförandekommittén har haft i uppdrag att ta fram. Tanken är att polisen, till skillnad från idag, ska ha gemensamma rutiner för synpunktshantering och återkoppling. Dessutom ska det finnas arbetssätt för att samla synpunkterna och dra lärdom av dem.

Det ska vara enkelt att lämna sina synpunker till polisen och medborgarna ska kunna göra det på olika sätt. För att det ska bli ännu lättare ingår en ny e-tjänst på Polisen.se i modellen.

Precis som idag är det chefer som ska återkoppla till både medborgare och medarbetare. De regionala funktionernas ansvar blir att se till att återkoppling sker och att den samlade kunskapen om alla klagomål tas om hand. I ett första steg ska modellen användas för synpunkter som kommer in via polisen.se och polisens kontaktcenter.

Arbetet kommer utgå från regionkanslierna och funktionerna har ett övergripande ansvar för medborgarperspektivet i regionerna även genom kunskap från medborgarundersökningar och medborgardialoger.

Ny nationell modell för att ta om hand medborgarnas synpunker:

  • Sju funktioner med ansvar för hantering av synpunkter på regionnivå. Plus en nationell sammanhållande funktion vid rikspolischefens kansli.
  • Rutiner för ärendehandläggning och återkoppling.
  • Ny e-tjänst på polisen.se och en sökbar databas.
  • Tillvaratagande av synpunkter från medborgarna i verksamhetsutvecklingen.

Arbetet med att utveckla modellen påbörjas 2015 på rikspolischefens kansli. Förarbetet inklusive rekrytering av de regionala funktionerna ska vara klart 1 okt 2015.

Läs beslutet.

Läs rapporten som ligger till grund för beslutet ”Ökat medborgarinflytande – en nationell modell för att ta om hand medborgarnas synpunkter”.