A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Områdespoliser för att komma närmare medborgarna
Områdespoliser för att komma närmare medborgarna

Publicerad: 28 november 2014

Att känna sitt område – och vara känd i sitt område. Det är förutsättningar för att lyckas i uppdraget som områdespolis. Beslut om områdespoliser och kommunpolis är nu fattat.

Medarbetare inom polisen, kommuner, intresseorganisationer och andra lokala aktörer har alla vittnat om hur viktigt det är med kontinuitet i det lokala polisarbetet. Medborgare och olika organisationer vill ha kontakt med och kunna känna förtroende för sin lokala polis. Den lokala polisen uppger att de saknar tid och resurs för att bygga långsiktiga relationer. Därtill har personalomsättningen i närpolisområdena ofta varit hög.

Som en del i att ge bättre förutsättningar för kontinuitet och lokal närvaro har den särskilde utredaren Thomas Rolén beslutat om inriktningen för områdespoliser och kommunpolis. Beslutet har behandlats i den tillträdande ledningsgruppen, med reformstödsgrupperna och med arbetstagarorganisationerna.

Områdespolisernas uppdrag är att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete utifrån den lokala problembilden. Det är chefen för lokalpolisområdet som ansvarar för att tillräckliga resurser avsätts.

I särskilt utsatta områden är riktmärket att det ska finnas minst en områdepolis per 5 000 invånare. Detta för att genom relationsbyggande arbete förebygga social oro men också problem som till exempel gängkriminalitet, något rapporten Kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället från Rikskriminalpolisen nyligen satte ljuset på.

Kommunpolisens uppdrag är att säkra kontinuitet i arbetet med samverkan med kommunerna och andra lokala aktörer utifrån behov. De lokala förutsättningarna ser olika ut i landets 290 kommuner. Därför kommer denna funktion att behöva vara organiserad och bemannad på olika sätt runt om i landet.

Beslutet är en pusselbit i inriktningen mot en polis närmare medborgarna. Arbete återstår i att precisera uppdragen, definiera behoven och rekrytera rätt personer. Ett första steg är att ta fram nationella kravprofiler för både områdespolis och kommunpolis, vilket kommer att inledas i början av 2015.

Läs beslutet här.