A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

89 nya chefer inom Polisen klara
89 nya chefer inom Polisen klara

Publicerad: 04 december 2014

42 kvinnor och 47 män tar plats i ledningsgrupperna i den nya Polismyndighetens polisregioner och nationella avdelningar. De har förordats bland 501 sökande och tillträder sina befattningar från den 1 januari 2015.

Av de 501 sökande till de utlysta chefsbefattningarna var 190 (38%) kvinnor och 311 (62%) män.
42 kvinnor (47%) och 47 män (53%) har nu förordats till befattningarna.

Sedan tidigare är sju regionpolischefer, sju biträdande regionpolischefer, åtta chefer för de nationella avdelningarna, en chef för internrevision och 25 polisområdeschefer rekryterade. Hittills är därmed totalt 80 män (58%) och 59 kvinnor (42%) rekryterade till den nationella- och regionala ledningen av den nya Polismyndigheten.

- En viktig utgångspunkt för vår rekrytering är en mångfald av kompetenser, kön, etnisk och kulturell bakgrund så att vi kan utföra vårt uppdrag och spegla samhället på ett bra sätt. När det gäller könsfördelningen bland rekryterade chefer hittills, så tycker jag att vi kommit en bra bit på väg. Men när det gäller etnisk och kulturell mångfald har vi fortfarande för få ansökningar och utnämningar. Det ska vi arbeta vidare med framöver, säger Kajsa Möller, tillträdande HR-direktör i den nya Polismyndigheten.

Samtliga förordade kommer nu att genomgå en säkerhetsprövningsintervju och registerkontrolleras i de fall befattningen är placerad i säkerhetsklass innan beslut om anställning fattas.

Rekryteringen av de 89 nya cheferna som utsetts idag påbörjades i somras. De sökandes cv och personliga brev har bedömts mot den uppställda kravprofilen. De som gått vidare har testats vad gäller personlighet och problemlösningsförmåga samt intervjuats av rekryterare. Därefter har rekryterande chefer, alltså regionpolischefer och avdelningschefer, intervjuat och tagit referenser. Även arbetstagarorganisationerna har träffat kandidaterna. Sluturvalet har gjorts i samråd mellan särskilde utredaren Thomas Rolén och den tillträdande nationella ledningsgruppen.

Alla regioners och avdelningars ledningsgrupper är inte helt kompletta än. Rekryteringen av ledningsgrupper till den Nationella operativa avdelningen (Noa) och Särskilda utredningar har nämligen pausats. Det beror på att regeringen utsåg cheferna för dessa avdelningar den 20 november. De blir nu rekryterande chefer och återupptar arbetet inom kort. Därtill är 20 utlysta befattningar ännu inte tillsatta inom regioner och avdelningar, då inga sökande har förordats av rekryterande chefer. Så där fortsätter rekryteringen. Se listan nedan.

Sedan den 7 november pågår även rekrytering av chefer för de framtida lokalpolisområdena i den nya Polismyndigheten. 396 individer har sökt befattningarna som chef för cirka 90 lokalpolisområden. Det slutliga antalet lokalpolisområden fastställs regionsvis under december. Planen är att påbörja intervjuer i mitten av januari och att beslut om anställning fattas i mitten av april. Sedan tidigare utsedda tillförordnade chefer leder verksamheten tills de nya lokalpolisområdena träder ikraft successivt under 2015.

Läs protokollet från förhandlingen här.

 

Nedan finns en sammanställning av de idag förordade cheferna regions- och avdelningsvis:
 

Polisregion Bergslagen

Funktion

Namn

Chef operativ verksamhet

Fortsatt rekryteringsprocess

Chef utredningsverksamhet

Tony Winkler

Chef underrättelseverksamhet

Fortsatt rekryteringsprocess

Kanslichef

Anders Unger

 

Polisregion Mitt

Funktion

Namn

Chef operativ verksamhet

Mattias Fällström

Chef utredningsverksamhet

Mats Kirestam

Chef underrättelseverksamhet

Henrik Thelander

Kanslichef

Tommy Bringholm

Polisområdeschef Västmanland

Erik Widstrand

 

Polisregion Nord

Funktion

Namn

Chef operativ verksamhet

Pontus Fälldin

Chef utredningsverksamhet

Thomas Nilsson

Chef underrättelseverksamhet

Fortsatt rekryteringsprocess

Kanslichef

Agneta Säll Lindahl

 

Polisregion Syd                                                                             

Funktion

Namn

Chef operativ verksamhet

Ann-Louise Kämpe

Chef utredningsverksamhet

Petra Stenkula

Chef underrättelseverksamhet

Mats Berggren

Kanslichef

Anders Kjaersgaard

 

Polisregion Stockholm

Funktion

Namn

Chef operativ verksamhet

Pia Sjunnegård-Dahlbom

Chef utredningsverksamhet

Lars Hallberg

Chef underrättelseverksamhet

Annika Eriksson

Kanslichef

Jan Evensson

Chef gränspolis

Patrick Ungsäter

 

Polisregion Öst

Funktion

Namn

Chef operativ verksamhet

Carina Lennqvist

Chef utredningsverksamhet

Johan Levin

Chef underrättelseverksamhet

Fortsatt rekryteringsprocess

Kanslichef

Maria Melchersson-Tell

 

Polisregion Väst

Funktion

Namn

Chef operativ verksamhet

Niclas Hallgren

Chef utredningsverksamhet

Robert Karlsson

Chef underrättelseverksamhet

Erik Siverbo

Kanslichef

Morgan Orvenholt

 

Rikspolischefens kansli

Funktion

Namn

Chef sekretariat

Eva Brandtell

Chef verksamhetsskydd

Lars Björsund

Chef verksamhetsstyrning

Marika Dagenbrink

 

Nationellt forensiskt centrum

Funktion

Namn

Chef kemi och teknik

Lena Hallberg Holmér

Chef informationsteknik

Sabine Rütten

Chef droganalys

Anna Stenfeldt Hennings

Chef biologi

Fortsatt rekryteringsprocess

Chef laboratorium Göteborg

Torbjörn Åhgren

Chef laboratorium Malmö

Thomas Söderberg

Chef laboratorium Stockholm

Fortsatt rekryteringsprocess

Kansli

Liselotte Nielsen Sundberg

 

It-avdelningen

Funktion

Namn

Kanslichef, Biträdande it-chef

Anna Günther-Hansen

Chef Förändringsledning och införande

Petra Marcusson

Chef It-drift och infrastruktur

Per-Ola Sjösvärd

Chef It-säkerhet

Josefin Östfeldt

Chef Leverans och support

Martin Lidström

Chef Utveckling och förvaltning

Mikael Fredriksson

Chef Arkitektur

Fortsatt rekryteringsprocess

 

Rättsavdelningen

Funktion

Namn

Chef rättslig styrning och stöd

Eva Lindeblad

Chef förvaltningsärenden

Lars Tonneman

Chef informationsförvaltning

Liselott Ringborg

Kanslichef, biträdande rättschef

Johan Östenson

Rättschef Stockholm

Fortsatt rekryteringsprocess

Rättschef Mitt

Anders Ternström

Rättschef Syd

Monica Nebelius

Rättschef Väst

Hans-Olof Sandén

Rättschef Öst

Fortsatt rekryteringsprocess

Rättschef Nord

Fortsatt rekryteringsprocess

Rättschef Bergslagen

Jessica Ölvestad

 

HR-avdelningen

Funktion

Namn

Kanslichef, biträdande HR-chef

Daniela Eriksson

Chef ledarskap och medarbetarskap

Fortsatt rekryteringsprocess

Chef arbetsgivarpolitik och avtal

Åsa Holmén

Chef kompetensförsörjning

Max Lutteman

Chef arbetsmiljö

Krister Eriksson

Chef HR-direkt

Kim-Lena Ekvall Svedenblad

HR-chef Mitt

Fortsatt rekryteringsprocess

HR-chef Öst

Charlotte Lundgren

HR-chef Syd

Ann Silbersky

HR-chef Nord

Pernilla Filén

HR-chef Väst

Pernilla Bergman

HR-chef Bergslagen

Olov Augrell

HR-chef Stockholm

Fortsatt rekryteringsprocess

HR-chef avdelningarna

Ulrika Thakén

 

Ekonomiavdelningen

Funktion

Namn

Chef finansiell styrning, biträdande ekonomichef

Britt Rehnberg

Kanslichef

Eva Molin

Chef inköp

Daniel Moius

Chef lokalförsörjning

László Nagy Némedi

Chef service

Nicholas Génetay

Ekonomichef Bergslagen

Irén Wånggren

Ekonomichef Mitt

Krister Persson

Ekonomichef Nord

Fortsatt rekryteringsprocess

Ekonomichef Stockholm

Agneta Pantzare

Ekonomichef Syd

Monika Hallberg

Ekonomichef Väst

Ann-Katrin Klevendal Björkman

Ekonomichef Öst

Fortsatt rekryteringsprocess

Ekonomichef nationella operativa avdelningen

Jenny Silverhult

Ekonomichef nationellt forensiskt centrum

Billy Edqvist

Ekonomichef it-avdelningen

Fortsatt rekryteringsprocess

Ekonomichef utvecklingsavdelningen

Fortsatt rekryteringsprocess

Ekonomichef HR/RA/ EA/KA/SU/ RPC kansli

Ewa Wallestam

 

Kommunikationsavdelningen

Funktion

Namn

Kanslichef

Birgitta Dunér

Presschef

Sara Kvarnström

Chef kommunikationsproduktion

Robert Andersson

Chef gemensam kommunikation

Helena Östman

Kommunikationschef Bergslagen

Mats Nylén

Kommunikationschef Mitt

Peter Bäckström Drake

Kommunikationschef Nord

Fortsatt rekryteringsprocess

Kommunikationschef Stockholm

Fortsatt rekryteringsprocess

Kommunikationschef Syd

Charlotta Hansson

Kommunikationschef Väst

Malin Sahlström

Kommunikationschef Öst

Fortsatt rekryteringsprocess

 

Utvecklingsavdelningen

Funktion

Namn

Kanslichef, biträdande utvecklingschef

Per Blomqvist

Chef utvecklingscentrum Bergslagen

Håkan Karlsson

Chef utvecklingscentrum Stockholm

Lena Frylemo

Chef utvecklingscentrum Syd

Håkan Jarborg Eriksson

Chef utvecklingscentrum Öst

Liselotte Jergard

Chef utvecklingscentrum Väst

Rolf Andersson

Chef utvecklingscentrum Mitt

Lena Tysk

Chef utvecklingscentrum Nord

Krister Sandqvist

 

Läs om pågående rekrytering av chefer för lokalpolisområden här.
Läs om regeringens utnämning av rikspolischef och chef för Nationella operativa avdelningen här.
Läs om tidigare rekryterade polisområdeschefer här.
Läs om tidigare rekryterade biträdande regionpolischefer här.
Läs om tidigare rekryterade utvecklings- och kanslichef här.
Läs om tidigare rekryterade rätts-, ekonomi-, HR, och kommunikationsdirektör här.
Läs om tidigare rekryterad it-chef här.
Läs om tidigare rekryterade regionpolischefer här.