A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Utveckling flyttas ut från Stockholm
Utveckling flyttas ut från Stockholm

Publicerad: 12 december 2014

Polismyndighetens nya utvecklingsavdelning får sju regionala utvecklingscentrum, ett i varje region, samt ett kansli i Stockholm. Den nya avdelningen har också i uppdrag att skapa en mer medarbetardriven utveckling.

Tydliga ansvarsområden fördelas nu till nya utvecklingscentrum, ett per region. Se fördelning nedan.

I korthet ansvarar dessa centrum för att utveckla Polisens arbetsmetoder, införa dem, följa upp dem och förvalta dem.

Varje utvecklingscentrum (UC) kommer att ha en fast kärna av medarbetare. Därutöver kommer sakkunniga och experter i kärnverksamheten att involveras i arbetet när det behövs, heltid eller deltid. Inlåning av medarbetare kommer att kunna ske enklare och snabbare då alla nu tillhör samma myndighet.

Såhär fördelas utvecklingsansvaret mellan sju utvecklingscentrum:

Utvecklingskansli (cirka 10 fasta medarbetare)

Utvecklingscentrum Nord (cirka 10 fasta medarbetare)

 • Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete (glesbygd)

 • Brottsoffer och personsäkerhetsarbete

 • Räddningstjänst

 • CBRN-E


Utvecklingscentrum Bergslagen (cirka 10 fasta medarbetare)

 • Operativ ledning (inklusive PKC, LKC, RLC)

 • Krishantering


Utvecklingscentrum Stockholm (cirka 30 fasta medarbetare)

 • Idrottsrelaterad brottslighet

 • Polisiär konflikthantering

 • Särskild polistaktik

 • Utrustning

 • Nationella insatskonceptet

 • Bedrägeri

 • Hatbrott

 • It-relaterade brott

 • Grova brott (metodstöd PUG)

 • Spaning


Utvecklingscentrum Öst (cirka 10 fasta medarbetare)

 • Arrestverksamhet

 • Narkotika


Utvecklingscentrum Mitt (cirka 10 fasta medarbetare)

 • Trafik (inklusive yrkestrafik)

 • Barn och ungdomar

 • Människohandel

 • Hedersrelaterad brottslighet

 • Specialbrottslagstiftning (beträffande miljö-, jaktbrott och arbetsmiljöbrott)


Utvecklingscentrum Väst (Cirka 10 fasta medarbetare)

 • Utveckla verksamheten mot grov och organiserad brottslighet i ett lokalt perspektiv

 • Sexualbrott

 • Brott i nära relation

 • Underrättelseverksamhet


Utvecklingscentrum Syd (cirka 10 fasta medarbetare)

 • Mängdbrott

 • Metodstöd PNU

 • Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete (storstad)


Läs beslutet här.