A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Biträdande polisområdeschefer i Stockholm och Syd klara
Biträdande polisområdeschefer i Stockholm och Syd klara

Publicerad: 16 december 2014

Biträdande polisområdeschefer har utsetts till tre polisområden i Stockholm och fem polisområden i Syd. Förordnandena har beslutats i enighet efter förhandling med arbetstagarorganisationerna.

Dessa polisområden i Stockholm och Syd blir stora vad gäller befolkning och brottbelastning. Av verksamhetsskäl har det därför bedömts ändamålsenligt att de både ska ha en ordinarie polisområdeschef och en biträdande.

Följande förordas till uppdragen som biträdande polisområdeschefer:


Region Stockholm

Stefan Hector, biträdande chef polisområde Nord

Är idag biträdande chef i Västerorts polismästardistrikt, där han bland annat har ansvar för samverkan med kommuner och stadsdelar. Har tidigare bland annat haft olika positioner inom den nationella insatsstyrkan. Gick ut Polisskolan 1992.

Elisabeth Anestad, biträdande chef polisområde City
Är idag chef för Västerorts polismästardistrikt. Hon kom tillbaka till Polisen 2013 efter nästan fem år som kriminalvårdschef på Hall. Hon har en lång karriär som bakom sig inom Polisen på RPS, Polishögskolan, i Kalmars och Södermanlands polismyndigheter. Elisabeth är jurist och började sin yrkesbana på Österåkeranstalten.

Paul Nilsson, biträdande chef polisområde Syd
Är idag biträdande distriktschef i Söderort. Har en lång karriär inom Stockholmspolisen där han började 1993. Är både jurist och polis.


Region Syd

Mats Karlsson, biträdande chef polisområde Malmö

Är idag operativ chef i polisområde Malmö. Har arbetat inom Skånepolisen i 15 år. Började som utryckningspolis i Helsingborg 1999. Har bland annat varit spanare, biträdande närpolischef och närpolischef. Har gjort FN-tjänst i Makedonien och Libanon.

Charlotta Göransson, biträdande chef polisområde södra Skåne
Är idag strategisk chef och leder förändringsarbetet i region Syd. Har tidigare varit avdelningschef på stabsavdelningen i Skåne. Är jurist och började på Polisen 1989. Har bland annat varit biträdande chef för kriminalunderrättelsetjänsten på Rikskriminalpolisen, chef för kriminalsektionen i Nordvästra Skåne och biträdande chef för länskriminalen i Skåne.

Hans Kjaersgaard, biträdande chef polisområde nordvästra Skåne
Är idag biträdande avdelningschef för länsoperativa avdelningen i Skåne. Har bland annat verkat som kommenderingschef under högriskmatcher. Har också varit närpolischef, yttre befäl, igv-polis och närpolis. Gick ut Polishögskolan 1994.

Magnus Cudzoe, biträdande chef sydvästra Götaland
Är idag fristående konsult i säkerhetsfrågor, för närvarande anställd som biträdande säkerhetsdirektör i norska ”Flyktinghjälpen”. Är reservofficer, militärpolis och polis. Har haft olika befattningar inom Polisen inom FN, bland annat i Libanon, Bosnien, Kosovo och Georgien såväl som i tunnelbanan och piketen i Stockholm.

Per-Olof Söyseth, biträdande chef polisområde sydöstra Götaland
Är idag tf polisområdeschef i nordöstra Skåne. Har tidigare bland annat varit chef för kriminalavdelningen i samma polisområde. Dessförinnan rotelchef för spanings- och narkotikarotlarna i mellersta Skåne. Gick ut Polishögskolan 1982 och kompletterat med akademiska studier i kriminologi, förvaltningsrätt, juridik och organisationsteori.


Samtliga förordade kommer nu att genomgå en säkerhetsprövningsintervju innan beslut om anställning fattas.