A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Handläggningsordningar klara
Handläggningsordningar klara

Publicerad: 23 december 2014

Alla regioners och avdelningars handläggningsordningar är klara att träda ikraft 1 januari. Enhetlighet har uppnåtts bland de tidigare myndigheterna som ingår i en region. Arbete finns dock kvar för att nå enhetlighet mellan regionerna.

Handläggningsordningar för alla regioner och avdelningar kommer att finnas tillgängliga på nya Intrapolis inom kort.

Polismyndighetens arbetsordning, som beslutades i november, innehåller beskrivningar av Rikspolischefens delegation till den övriga organisationen, från högsta ledningen till den enskilda medarbetaren. Handläggningsordningarna innehåller regler för hur handläggning och delegation ska gå till i respektive region och avdelning.

Handläggningsordningarna har arbetats fram av respektive region och avdelning utifrån den givna riktningen i arbetsordningen. Man har nått enhetlighet mellan de länsmyndigheter som ingår i respektive region. Däremot är inte handläggningsordningarna fullt ut ensade regionerna emellan. Det beror på att verksamhetsövergången sker med nuvarande organisation och medarbetare in i den nya Polismyndigheten och då är olikheterna fortfarande för stora mellan regionerna. Arbetet mot enhetlighet mellan regionerna fortsätter under 2015.

Alla handläggningsordningar kommer formellt att träda ikraft den 1 januari 2015 efter godkännande av respektive chef och rikspolischefen. Det är förberett för snabba beslut.

Fackförbundet ST, SEKO och Saco-S har avslutat MBL-förhandlingarna i enighet med Genomförandekommittén. Polisförbundet har avslutat förhandlingarna i oenighet då Polisförbundet, enligt tidigare protokollsanteckning, bland annat anser att den övergripande arbetsordningen ger polisregioner och avdelningar för stort spelrum att bedöma behörighets- och befogenhetsnivåer.