A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Med mer frihet följer stort ansvar
Med mer frihet följer stort ansvar

Publicerad: 23 december 2014

Regeringens regleringsbrev för 2015 ger Polismyndigheten frihet att forma hur resultatet ska analyseras och redovisas, ett lappkast i styrningen av Polisen. Stor vikt ska dock läggas vid att följa upp genomförandet av reformen.

Regleringsbrevet slår fast att Regeringen anser att den tidigare resultatuppföljningen inom Polisen har lett till ett fokus på enkelt mätbara insatser istället för på verksamhetens kvalitet. Polismyndigheten får därför uppdraget att själva utveckla den interna styrningen.  Målet är ”att säkerställa verksamhet som håller hög kvalitet, är resurseffektiv och som har tydligt medborgarfokus”, enligt regleringsbrevet.

Det nya regleringsbrevet för 2015 beskriver i större utsträckning hur Polisen ska rapportera resultatet av sin verksamhet än exakt vilka detaljer man ska rapportera. Det är en förändring mot tidigare mer detaljtyngda regleringsbrev.  Man kan nog till och med säga att det är ett trendbrott efter en tidsperiod med ökad detaljstyrning och produktionsuppföljning i offentlig sektor.

Att reformen förverkligas blir fokus för Regeringens intresse under 2015. Såhär lyder instruktionen i regleringsbrevet:

”Polismyndigheten ska löpande hålla Justitiedepartementet underrättat om det fortsatta genomförandearbetet. Den löpande informationen ska bland annat inkludera ingripande-, utredande- och brottsförebyggande verksamhet samt arbetet med nödvändiga anpassningar av it-stödet och de integritetsskyddande aspekter som är kopplade till det.”

Även en förväntad effektivisering av stödverksamheten ska följas upp:

”Av redovisningen ska också framgå på vilket sätt stödverksamheten har förändrats och effektiviserats för att bidra till bättre resultat inom kärnverksamheten”.

Nytt är också att Polis- och Åklagarmyndigheterna gemensamt ska analysera och bedöma resultatet av verksamheten utredning och lagföring. Förutsättningar finns då båda myndigheterna nu är organiserade i likadana regioner.

I september 2014 levererade Genomförandekommittén ett förslag på regleringsbrev till Justitiedepartementet med huvudidéerna mindre detaljstyrning och att Polismyndigheten bygger en styrmodell med utgångspunkt i lokala problembilder.

Läs hur det slutliga regleringsbrevet för 2015 blev här.