A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Så kan polisen komma närmare medborgarna
Så kan polisen komma närmare medborgarna

Publicerad: 27 january 2015

Att lyssna, försöka förstå och sedan agera tillsammans. Det kan bli polisens, kommunernas och medborgarnas sätt att tillsammans göra livet tryggare i alla typer av områden. Se här hur långt arbetet med medborgarlöften kommit hittills.

Att komma närmare medborgarna är en av myndighetsbildningens huvudinriktningar. Medborgarlöftet är det stora initiativet för att förverkliga inriktningen. Inom kort ska den nya Polismyndigheten besluta om och hur man ska gå vidare och försöka införa arbetssättet i hela Sverige.

I ett pilotprojekt har tolv kommuner och en stadsdel tillsammans med polisen tagit fram så kallade medborgarlöften. Ett medborgarlöfte är vad polis och kommun tillsammans lovar medborgarna att göra för att det ska bli tryggare i just deras områden.

Idéerna till det arbetssättet med medborgarlöften växte successivt fram när genomförandekommittén gjorde en rundresa till 17 orter i Sverige under 2013. Man diskuterade med polisanställda från alla dåvarande Polismyndigheter. 

I samtalen framkom att polisanställda var splittrade mellan det lokala medborgarnära arbetet och de många nationella målen, tillfälliga prioriteringar och den centrala produktionsuppföljningen av utredningar.  Det skapade ryckighet i arbetet och en känsla av att allt och inget var prioriterat.  Man upplevde även en brist på mandat och befogenheter att kunna styra över resurserna, vilket krävs för att ha kontinuitet i det lokala arbetet.

För att få in medborgarnas perspektiv arrangerades våren 2014 öppna medborgardialoger tillsammans med polisen i Gävle, Karlstad, Luleå, Eskilstuna, Kalmar, Angered och Visby. Se exempel här.

Den här bakgrunden har sedan genomsyrat de strategiska besluten den särskilde utredaren Thomas Rolén har fattat inför myndighetsbildningen. Den lokala problembilden är nu en av utgångspunkterna vid planeringen av all polisverksamhet.

Först i Polisens nya verksamhetsidé, alltså vilken roll polisen har i samhället, står det:

”Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati”.

Ett av de nya långsiktiga målen är därför också att ”polis ska finnas tillgänglig där medborgarna behöver dem.”  Därför ska polisen utveckla sin förmåga att söka och hålla kontakt med medborgare i vardagen. Polisen ska bli mer tillgänglig i fysiska möten för dialoger i alla kommuner liksom via polisen.se, e-post, polisens kontaktcenter, växeln och i sociala medier. Något alla vinner på.

Medborgarlöften handlar inte bara om lokal trygghet. Det finns även en rak koppling mellan starka relationer i lokalsamhället och hur effektiv polisen är på att bekämpa grov och organiserad brottslighet. Om polisen och andra samhällsaktörer har svårt att arbeta i ett område får den organiserade brottsligheten ökade möjligheter att verka. När det råder tystnadskultur, det vill säga att få anmäler och tipsar om brott och få är beredda att vittna, har polisen svårt att klara upp några brott alls. I brottsutsatta områden är därför lokal polis med stort förtroende och goda relationer avgörande.